16 April 2008

.:SIRI 1 : PERUBATAN SUNNAH:.


Siri 1: Perubatan Sunnah
Contributed by Dr Awisul Islah

Pengenalan:

Perbandingan antara model Perubatan Bersepadu Sunnah dan Perubatan Perawatan Hayat (Biomedicine) di dalam praktik perubatan kadang-kadang mendapat gambaran yang salah apabila ianya seolah-olah dibezakan oleh penggunaan teknologi dan alat-alatan yang berbeza di antara keduanya.

Sebenarnya perbezaan antara keduanya adalah pada asasnya berdasarkan kepada `paradigma' yang diguna pakai, falsafah asas yang menjadi tunjang pemikiran serta tabiat dan nilai.

Teknologi yang digunakan mungkin serupa di dalam kedua-dua model tetapi kesantunan di dalam penggunaan, kesan rawatan dan kesembuhan kesihatan secara keseluruhannya mungkin berbeza di antara dua pendekatan ini.

Tulisan ini akan membicarakan konsep dan praktik Perubatan Hayat (Biomedicine), dan kemudiannya akan memaparkan konsep
sunnah dimana kesepaduan praktik boleh didasarkan kepada konsep sunnah terhadap kehidupan, kesihatan, penyakit, rawatan dan pencegahan penyakit.

Perbandingan antara kedua-dua model perubatan dan perawatan akan dibincangkan
dan cadangan-cadangan untuk mempraktikkan kesepaduan falsafah perubatan didalam perawatan akan dikemukakan.

Model Perubatan Hayat (Biomedicine)

Latar belakang falsafah:

Memahami asas model Perubatan Hayat adalah perlu untuk menilai polisi alternatif kesihatan. Praktik perubatan pada masa kini adalah berasaskan model Perubatan Hayat. Perubatan Hayat telah memperoleh pencapaian yang membanggakan di dalam pencegahan dan rawatan banyak penyakit tetapi menempuh cabaran yang getir terhadap penyakit tidak berjangkit dan menanggung kenaikan kos yang tinggi untuk perawatan penyembuhan tanpa disertai oleh
peningkatan kesihatan yang sewajarnya...

0 .:KoMeN:.:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...